Rabu, 16 Mei 2012

pidato perpisahan


PIDATO SISWA YANG MENINGGALKAN
ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATU LLAHI WA BARAKATUHU……..

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat allah swt atas rahmat dan karunianyalah kita semua dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini,salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw yang mana seorang rasul yang diutus oleh allah sebagai rahmatan lil alamin
            Bapak-bapak,ibu-ibu yang saya hoprmati, serta adik-adik yang saya sayangi.
            Keberhasilan yang kita rasakan sekarang ini tidak lepas dari bimbingan dan jerih payah oleh bapak dan ibu guru yang tampa mengenal lelah terus memberikan arahan ,olehnya itu kami sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu guru.Kami tidak mungkin bisa membalas jasa-jasanya . kami hanya bisa mendoakan semoga beliau mendapat balasan  yang kebih baik dari allah swt.
Bapak-bapak,ibu-ibu yang saya hoprmati, serta adik-adik yang saya sayangi
            kami berjanji untuk selalu mengingat nasihat dan pesan bapak ibu guru untuk selalu rajin belajar dan menuntuk ilmu tampa mengenal waktu dan tempat.Selaku anak didik tentu saja kami pernah berbuat kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja.Pada kesempatan ini saya mewakili semua teman memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahna dan kekhilafan yang kami perbuat,semoga bapak dan ibu memaafkan kami.

            Yang terakhir kami memohon doa restu bapak dan ibu guru semoga pada masa yang akan datang kami dapat menjalankan tugas kami dengan lebih baik,semoga kami dapat meraih cita-cita dan kelak berguna  bagi nusa dan bangsa.
Bapak-bapak,ibu-ibu yang saya hoprmati, serta adik-adik yang saya sayangi
                        Kami juga berpesan kepada adik-adik teruslah belajar dan menuntut ilmu. Jangan pernah ada kata malas untuk terus belajar, masa depan bangsa  yang kita cintai ini ada ditangan kita.adapun selama adik menuntut ilmu bersama kami disekolah yang kita cintai ini ada hal yang bersifat membangun maka hendaklah adik-adik sekalian berusaha untuk menjadikannya lebih baik dan jika ada sesuatu yang tidak pantas yang telah kami lakukan maka janganlah sekali-kali adik menirunya.
Sekarang tibalah saatnya untuk mengucapkan selamat berpisah ,sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.” Jika ada sumur diladang  bolehlah kita menumpang mandi , jika ada umur yang panjang bolehlah kita bertemu lagi “ dan apabila ada tutur kata dan tingkah laku kami yang salah dan tidak berkenan dihati bapak, ibu, dan adik-adik kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian,
WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATU LLAHI WA BARAKATUHU……..
 ( PROTOKOL )
ACARA PERPISAHAN  SDN 24 PINRANG
Bismillahi rahmani rahim

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATU LLAHI WA BARAKATUH……..
           
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat allah swt atas rahmat dan karunianyalah kita semua dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini, selanjutnya salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw yang mana seorang rasul yang diutus oleh allah dari alam yang gelap gulita kealam yang terang benderang
Susunan acara :
 1. pembukaan oleh protokol
Marilah kia bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah

 1. pembacaan Ayat suci al qur’an oleh Muthmainnah

 1. Laporan.
a. Pesan dan kesan dari siswa yang di tinggalkan
Atas kesempatannya kami persilahkan dengan hormat
b. Pasan dan kesan dari siswa yang ditinggakan
Kepada adik dengan hormat kami persilahkan

 1. Sambutan- sambutan :
a. Kepala Kantor Kelurahan Temmassarange
Kapada bapak dengan hormat kami silahkan
b. Laporan dari ketua komite
Kapada bapak dengan hormat kami silahkan
c.sambutan oleh kepala dinas pendidikan kecamatan paleteang
Kapada bapak dengan hormat kami silahkan

 1. Pengumuman hasil Ujian Nasional Oleh Kepala SDN 24 Pinrang

 1. Pembacaan doa

 1. Istirahat / penutup

Marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah
WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATU LLAHI WA BARAKATUH……..
 

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SDN 24 PALETEANG
Alamat : Jl. Bulu Paleteang no.     Telp. ( 0421 )
 

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
            Dengan mengharap ridho alllah swt Kami panitia dan keluarga besar SDN 24 Paleteang Mengundang dengan hormat Bapak / ibu / Saudara (i) Untuk menghadiri acara perpisahan dan penamatan  Siswa Kelas VI tahun pelajaran 2011 yang insya allah akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal                        : kamis, 23 Juni 2011
Waktu                         : 08.00 WITA            
Tempat                       : Kompleks SDN 24 Paleteang

Atas kehadiran bapak / ibu / saudara ( i ) kami haturkan banyak terima kasih

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Paleteang, 20 Juni 2011
Panitia Pelaksana

       Ketua                                                                  Sekertaris


Fajar maulana                                                         Ulil Asmi
Kepala Sekolah


Hj. RASDIANA,S.Pd
NIP.19660303 198803 2 016
           


Susunan acara
  1. Pembukaan
  2. Pembacaan ayat suci alqur’an
     3.    a. Pesan dan kesan dari siswa yang Meninggalkan
b. Pesan dan kesan dari siwa yang ditinggalkan
4. Sambutan :
a. Kepala kantor kelurahan temmassarange
b. Ketua komite
c. Kepala UPTD Kec. Paleteang
     5. Pengumuman hasil Pelaksanaan  ujian nasional Oleh Kepala SDN 24 Pinrang
6. Pembacaan doa
7 Penutup

PIDATO SISWA YANG DI TINGGALKAN

assalamu Alaikum warahmatullahi wa barakatuh.......

 Marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat allah swt atas rahmat dan karunianyalah kita semua dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini,salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw yang mana seorang rasul yang diutus oleh allah sebagai rahmatan lil alamin

            Bapak-bapak,ibu-ibu yang saya hoprmati, da kakak- kakak ku yang saya sayangi.
            Keberhasilan yang kakak raih sekarang yang oleh bapak ibu guru telah bimbing selama ini  patut kita syukuri bersama.satu pesanku kepada kakak jangan lah pernah melupakan sekolah yang kita cintai bersama ini jika suatu saat kakak menjadi orang yang berhasil. Ingatlah selalu akan apa yang selalu di pesankan oleh bapak dan ibu guru kita.Teruslah belajar dan rajinlah selalu menuntut ilimu dengan tampa mengenal lelah, semoga apa yang kaka cita-citakan bisa tercapai suatu hari nanti.amin........

Bapak-bapak,ibu-ibu yang saya hoprmati, da kakak- kakak ku yang saya sayangi.
            Selaku adik tentu saja kami juga pernah berbuat kesalahan baik itu kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja.pada kesempatan ini saya mewakili semua adik-adik memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan yang telah kami lakukan. Dan insya allah segala prestasi yang telah kakak raih akan kami pertahankan bahkan kami akan berusaha untuk meningkatkan. Serta, segala perbuatan yang menurut bapak ibu gur tidak pantas kami tiru tidak akan kami lakukan.

            Walaupun kakak tidak bersama kami lagi menuntut ilmu tapi kakak akan  selalu kami kenang di hati

 #Sekian dan terima kasih. #

Wassalamu Alaikum warahmatullahi wa barakatuh.......

Tidak ada komentar:

Posting Komentar